E-mail calculatie en planning: info@hefun.nl

De merknaam voor onze afdeling funderingen is HeFun. Deze naam staat voor 'van der Heijden' en 'Funderingen'.
Wij maken middels een gepatenteerd systeem de funderingen van circa 3000 woningen per jaar in Brabant en Limburg. Op dit moment zijn wij bezig ons systeem landelijk toe te passen.
Opbouw van HeFun bekistingsysteem
Nadat u het grondwerk op hoogte heeft liggen en de maatvoering op de grond heeft uitgezet, plaatsen wij de werkvloer, bestaande uit folie met hierop ons maatvoeringsmatje.
Als vervanger van de folie, kan eventueel ook spaanplaat of beton worden toegepast.

Op de werkvloer plaatsen wij de betonstel-blokjes met een dikte van 35mm tot 50mm, afhankelijk van wat de constructie-tekening aangeeft.
Uw vlechter plaatst hierop de bewapening, waarna u de sparingen aanbrengt in de wapening. Hierna plaatsen wij de bekisting en storten de fundering op hoogte af.
Na het uitharden van de fundering, wordt de fundering ontkist, en de bekisting weer hergebruikt.

De bekistingsplaten zijn tot 85cm hoog, waarvan 2 à 3cm achter het maatvoerings-matje valt.
Hierdoor verkrijgt men een zodanige constructie dat de bekisting onder niet uit elkaar kan. Na het plaatsen van de balkklem-men, is de gehele bekisting star en dus gereed om volgestort te worden.

Met het HeFun-systeem bespaart u al gauw zo'n 30 tot 40% op het plaatsen van uw funderingen tot maximaal 80cm hoog.

Voordelen ten opzichte van P.S. en/of houten bekisting:
- kan op minder goede ondergrond
worden aangebracht
- bekisting gaat niet drijven bij
hogere waterstand
- snelle opbouw
- zeer sterke constructie
- géén afval
- géén stormschades

Onze leveringen en werkzaamhe-den zijn als volgt te omschrijven:
- leveren en aanbrengen van folie
en/of spaanplaat werkvloer
- eventueel storten van betonnen
werkvloer
- leveren en aanbrengen van
maatvoeringsmatje (spatklamp)
- leveren en aanbrengen van
betonstelblokjes op de werkvloer
- leveren en aanbrengen van de
bekisting
- het storten van de fundering
- het ontkisten van de fundering

De prijs van deze leveringen en werkzaamheden is afhankelijk van de hoeveelheden, hoogte (maximaal 80cm) en vorm van de fundering.

Bij onze werkzaamheden is niet inbegrepen:
- het grondwerk op hoogte leggen
- de maatvoering op de grond uitzetten
- de wapening plaatsen*
- de beton en betonpomp leveren*
*Tegen meerprijs ook door ons te verzorgen

HeFun is op zoek naar zelfstandige onder-nemers die ons systeem willen toepassen op franchising basis in nieuwe rayons. Neem voor meer informatie telefonisch contact op.

Kijk voor referenties en noviteiten nu en in de toekomst op www.HeFun.nl

E-mail calculatie en planning: info@hefun.nl